Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:
Koalafied
Bredaseweg 50
4891SJ Rijsbergen
info@koalafied.nl


  — Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst herroep:

  Besteld op:

  Ontvangen op:

  Uw gegevens

  Uw adresgegevens

  U wordt doorgestuurd naar een andere pagina nadat u op de knop 'Verzenden' heeft gedrukt.